#htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption

O nás

       Zemědělské družstvo Ločenice vzniklo v roce 1977 sloučením JZD Římov a JZD Ločenice. ZD Ločenice obhospodařuje převážně pronajatou zemědělskou půdu v podhorské oblasti Novohradských hor a v oblasti Římovské přehrady, kde je přikázaný režim hospodaření.
       Hlavní směr podnikání je rostlinná a živočišná výroba. Na orné půdě pěstujeme převážně obiloviny (ječmen jarní, ječmen ozimý, pšenici a oves), řepku, objemná krmiva – kukuřici na siláž a pícniny. Z trvale travních porostů sklízíme travní siláž a seno. V živočišné výrobě jsme zaměřeni na chov krav s produkcí mléka, obnovu stáda, výrobu telat, výkrm hovězího žíru a na chov masného plemene skotu. Jednotlivé stáje jsou v Ločenicích, Mokrém Lomě a Todni.
       Dále provozujeme v našich dílnách opravárenskou činnost strojů. Průměrně zaměstnáváme 60 zaměstnanců, kteří se mohou stravovat v závodní kuchyni. Ta vaří a dováží obědy také občanům okolních obcí.

zpět